Idrettstilbud

Asfaltert løype på skistadion.

Nytt idrettstilbud for de som vil legge samlinger på Bardufosstun. 1,0 km lang rulleskiløype som også kan brukes til rulleskøyter og rullestol. Går innom skiskytterbanen for skyting hvor lengden er 670 m. Det er ei utrolig flott løype som ligger rett nedenfor Bardufosstun på skistadion. Tilsammen er det asfaltert 1,7 km.

.

 

Foto: Ivar Løvland, Nye-Troms.

overnatting, kurs, konferanser og idrett